a life dedicated to Humanity

i bow to...
seekers
a mother for all
love & compassion
meditation
yoga
primordial mother
the blossom time
truth
freedom
nirmala
The
experience
may god bless you

I BOW TO ALL THE SEEKERS OF TRUTH

IK BUIG NAAR ALLE ZOEKERS VAN DE WAARHEID

Meer dan veertig jaar lang opende Shri Mataji Nirmala Devi haar publieke programma’s in vele verschillende landen met deze woorden.

SEEKERS

ZOEKERS

Maar bovenal zijn er speciale mensen... een speciale categorie mensen die ik ‘zoekers’ noem en dit speciale type mensen is op zoeknaar de staat van de spirit, ze zijn niet tevreden met hun menselijke bewustzijn, dus verlangen ze naar spirituele groei en als ze zoekers worden, ligt er een weg open in deze moderne tijden.

Fremantle gemeentehuis - Perth - Australië 8/2/1992

A MOTHER FOR ALL

EEN MOEDER VOOR IEDEREEN

Dus deze Kundalini, die je Moeder is, ze is er om voor je te zorgen, je te koesteren, je verlangens te vervullen, je te laten groeien... door je een hogere persoonlijkheid te geven - een hogere persoonlijkheid, bredere persoonlijkheid, diepere persoonlijkheid.

Duitsland 11/8/1991

LOVE & COMPASSION

LIEFDE EN COMPASSIE

... het is niet gemakkelijk om God te begrijpen. Hij maakte dit hele universum in liefde en compassie. Ook schiep hij jullie alsmensen in liefde en compassie. Hij heeft niets nodig. Maar hij heeft lief. En jullie kunnen een persoon niet begrijpen die liefheeft zonder enige reden, zonder enige beloning... gewoon liefheeft om lief te hebben. We kunnen ons geen persoon voorstellen, die lief heeft enkel en alleen om lief te hebben. Alleenna je realisatie, als je meer en meer groeit, ga je je realiseren dat liefhebben de meeste vreugde geeft.

London - Caxton Hall - Engeland 11/5/1983

MEDITATION

MEDITATIE

Meditatie is de enige manier waarop je kan groeien, omdatals je mediteert je in stilte bent, in gedachteloos bewustzijn. Dan vindt degroei van je bewustzijn plaats. ‘Gedachteloos bewustzijn’ betekent dat je jebewust bent, maar er is geen gedachte. Je wordt stil. Het is een gedachteloos bewustzijn. En dit gedachteloos bewustzijn is de staat, die je totale vredegeeft van binnen.

Engeland 1991

YOGA

Yoga

SAHAJA YOGA - EEN UNIEKE ONTDEKKING
Als moeder zou ik zeggen dat ik voor jullie gekookt heb. Waarom zou je je zorgen maken over hoe dat gedaan is? Als je honger hebt, zou je moeten gaan eten. Als je niet echt honger hebt, maar alleen nieuwsgierig bent, wat kan ik dan doen? Ik kan je niet dwingen tot eten, noch hongerig maken met discussies of lezingen. Ik laat het over aan jullie wijsheid en aan jullie vrijheid dat verlangen te voelen. Het woord ‘Sahaja’ (Saha + ja) betekent geboren met of aangeboren. Wat aangeboren is manifesteert zich zonder enige inspanning. Daarom is de naam Sahaja Yoga gegeven aan mijn systeem, dat moeiteloos, gemakkelijk en spontaan is. Het is deel van de natuur, je mag het levensbron noemen - de levenskracht van het Goddelijke.

Engeland 1979

PRIMORDIAL MOTHER

DE PRIMORDIALE MOEDER

Over de Kundalini moet ik zeggen, is in alle geschriften geschreven, alle geschriften zonder uitzondering...
In de Bijbel is de Kundalini op zo’n manier beschreven, dat het geen Kundalini heet, maar ze noemen het ‘Boom van Vuur’ en ‘Tongen vanVlammen’.

Delhi - India 1977

Dus het is je pure verlangen dat gaat werken, omdat deze Kundalini de kracht is van het pure verlangen, het is het verlangen van de Almachtige God, het is het vrouwelijke, de moeder, we kunnen het de PrimordialeMoeder noemen, die gereflecteerd wordt in jouw Kundalini.

Royal Albert Hall - London - Engeland 1994

THE BLOSSOM TIME

DE BLOESEMTIJD

NU IS DE BLOESEMTIJD GEKOMEN
Aan de levensboom zaten misschien heel weinig bloemen, maar nu is de bloesemtijd gekomen. Hun geur van verlangen is collectief gematerialiseerd in het ontstaan van Sahaja Yoga. Velen zullen het rijk van gedachteloos bewustzijn binnen gaan, waar je voorgesteld wordt aanjezelf en waar je je gaat identificeren met je universele natuur. Degenen die het verdienen zullen de bekroning van hun innerlijke zijn krijgen, dat regeert over de wolken van vrede en de oceaan van Goddelijke liefde en de hoogste innerlijke kennis, die grenzeloos is.

Engeland 1979

920 Publieke programma’s zijn opgenomen in 34 landen.
de eerste - 09/04/1972
de laatste - 17/04/2004

TRUTH

WAARHEID

Als we gevraagd worden te begrijpen dat waarheid is wat het is, kunnen we ons dat niet voorstellen. We kunnen het niet organiseren. We kunnen het niet bevelen. Alleen, als een wetenschappelijke persoonlijkheid, zouden we een open geest moeten hebben om te zien wat het is. Naar welke universiteit of hogeschool we ook gaan, we proberen uit te vinden wat daar is, op dezelfde manier, als we uit moeten vinden wat de waarheid is, moeten we een heel open geest hebben. Maar als we spreken over liefde, dan moeten we weten dat liefde en waarheid hetzelfde is. Er is totaal geen verschil tussen Goddelijke liefde en de waarheid zelf... je bent de Spirit. Je bent niet dit lichaam. Je bent niet dit brein. Je bent de Spirit. Dat is de belangrijkste waarheid.

Houston - Amerika 1986

FREEDOM

VRIJHEID

Wees aardig voor jezelf. Wees liefdevol voor jezelf en accepteer je zelfrealisatie. Dit is heel eenvoudig en als een moeder zou ik je dit willen vertellen. Er is niets dat je moet doen behalve je zelfrealisatie ontvangen ...Je wordt niet gedwongen het te doen, je vrijheid wordt volledig gerespecteerd. Als je vrijheid niet wordt gerespecteerd, hoe kun je dan genieten van de vrijheid van je Spirit? Dus het is volledig in je eigen handen, wees vrij en accepteer, of je je zelfrealisatie krijgt of niet.

Australië 6/4/1981

NIRMALA

PUUR

Shri Mataji Nirmala Devi is geboren op 21 maart 1923, in Chindwara, in de staat Madhya Pradesh, in centraal India. Shri Mataji toonde als kind buitengewone wijsheid en Gandhi nodigde haar uit in zijn ashram toen ze slechts zeven jaar was. Als jonge vrouw, stond ze in de voorhoede van de vrijheidsstrijd van India en streed moedig naast Mahatma.

Na de aankondiging van de onafhankelijkheid van India, trouwde Shri Mataji met de jonge diplomaat Chandrika Prasad Srivastava op 7 april 1947. Na het huwelijk...

read more

THE EXPERIENCE

MAY GOD BLESS YOU

MOGE GOD JE ZEGENEN

Shri Mataji Nirmala Devi sloot al haar publieke programma’s af met deze woorden.